13.06.2017. apstiprināti trīs SIA “METRUM” izstrādātie teritorijas attīstības plānošanas dokumenti

13.06.2017. apstiprināti trīs SIA “METRUM” izstrādātie teritorijas attīstības plānošanas dokumenti

Otrdien, 13. jūnijā,  Rīgas domes sēdē tika apstiprināti trīs SIA “METRUM” izstrādātie teritorijas attīstības plānošanas dokumenti:
  • Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskais plānojums;
  • lokālplānojums zemesgabaliem Jelgavas ielā 17, Akaču ielā un Jelgavas ielā bez numura;
  • lokālplānojums zemesgabalam Mūkusalas ielā 100.

Īpaši ir atzīmējams Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskais plānojums (turpmāk – Tematiskais plānojums), kurā tiek analizēta un vērtēta situācija vienā konkrētā Rīgas apkaimē. Tematiskais plānojums atspoguļo institūciju, Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienību, kā arī Dārziņu apkaimes iedzīvotāju vienotu skatījumu uz apkaimes teritorijas attīstību ilgtermiņā. Izstrādātais Tematiskais plānojums ir saistošs visām Rīgas domes struktūrvienībām. Pēc Tematiskā plānojuma apstiprināšanas pašvaldība sadarbībā ar institūcijām un Dārziņu apkaimes iedzīvotājiem var izstrādāt rīcības plānu Tematiskā plānojuma risinājumu īstenošanai gan pārskatāmā nākotnē, gan attīstībai ilgtermiņā.

Ar apstiprināto Tematisko plānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā, savukārt ar apstiprinātajiem lokālplānojumiem ģeoportālā geolatvija.lv.