METRUM - lidojam droši!

METRUM - lidojam droši!

METRUM darbinieki ir apguvuši prasmes apmācības kursos drošas bezpilota gaisa kuģu pilotēšanā.

METRUM politika bezpilota gaisa kuģu ekspluatēšanā ir drošība un normatīvo aktu ievērošana pirmajā vietā. Aviācijā ir notikusi revolūcija, pateicoties bezpilota gaisa kuģu evolūcijai. No rotaļlietas un izklaides industrijas (sevišķi filmu ražošanā) tā kļuvusi par ikdienu mērniecībā. Veicam trīs dimensiju (3D) modeļu izstrādi, iegūstam vairāk datu topogrāfisko vai izpildmērījumu vajadzībām, teritorijas plānošanai. Kopš 2010.gada, sākām pirmie Latvijā izmantot ražošanā bezpilota gaisa kuģus ar fotokameru sensoriem. Tagad to jau darām ne tikai mēs. 

Bezpilota gaisa kuģis ir ienācis ne tikai gaisa telpā, bet ir savienojis gaisa telpu ar uz zemes esošo infrastruktūru, cilvēkiem, dabu. Maza tehnoloģiska lieta, apvienojusi divas telpas vienā. Tas ir liels izaicinājums Eiropas Komisijai, veicot likumdošanas izmaiņas un jaunu regulējumu izdošanu, lai saglabātu drošumu gaisa telpā, aizsargātu privātumu un drošumu uz zemes, bet reizē neatņemtu inovāciju šai nozarei!

Visā tehnoloģiskajā inovācijā, METRUM seko līdzi un aktīvi piedalās bezpilota gaisa kuģu normatīvo aktu izstrādes procesā. Apmeklē EUROCONTROL  rīkotos kursus, iepazīstas ar jaunākajām vadlīnijām EASA un citās organizācijās. Tā dēļ atgādinām, ka jau kopš 01.01.2021. ir spēkā ES regulējums, kurš nosaka bezpilota gaisa kuģa ekspluatantu reģistrāciju un šo bezpilota gaisa kuģu pilotu (operatoru) reģistrēšanu un sertificēšanu. 

Šādas kartes ir jābūt bezpilota gaisa kuģu operatoriem, kuri veic  lidojumu, un tā ir jāuzrāda kontrolējošām institūcijām pēc pirmā pieprasījuma. 

METRUM šobrīd ir 8 bezpilota gaisa kuģu piloti.