„Metrum” sāk piedāvāt pasaules līmeņa fotogrammetrijas pakalpojumus

Mērniecības un teritorijas plānošanas uzņēmuma „Metrum” eksperti veikuši veiksmīgus izmēģinājuma lidojumus ar nesen iegādāto uzņēmuma lidmašīnu un sāk piedāvāt Latvijas tirgum nebijušu pakalpojumu kopumu mērniecības, teritorijas plānošanas un digitālās informācijas apstrādes nozarēs.

„Metrum” lidmašīna ir Šveices rūpnīcas „Pilatus” ražojums, savukārt tās speciālo aprīkojumu uzņēmums iegādājas no pasaulē vadošās pozicionēšanas un ģeomātikas tehnoloģiju ražošanas kompānijas „Leica Geosystems”, kas arī atrodas Šveicē. Kopējā „Metrum” ieguldījumu summa sasniedz vairāk nekā 2,5 miljonus latu.

„Mūsu lidmašīna un speciālās iekārtas nodrošina Latvijā šobrīd visaugstāko datu precizitāti pakalpojumiem, kas saistīti ar aerofotgrafēšanu un lāzerskenēšanu. Šīs jomas specifika ir tāda - jo lēnāka un stabilāka ir lidmašīna, jo precīzākus datus ir iespējams iegūt. Lidmašīna aprīkota gan ar digitālo aerokameru, gan ar lāzerskeneri, kas kopumā ļauj iegūt visplašāko kartogrāfisko un topogrāfisko informāciju, maksimālu datu apjomu,” uzsver „Metrum” komercdirektors Aivars Gontarevs.

Līdz šim Latvijā šādu pakalpojumu sniedzēji izmantoja ātrākas lidmašīnas vai helikopterus, kas neļauj iegūt tik plašus, precīzus datus, aprīkotas vai nu ar skeneri vai kameru, taču ne abiem kopā kā „Metrum” gadījumā. „Metrum” Latvijā piedāvās tādus pašus pakalpojumus kā citviet pasaulē šajā jomā – ortofoto, digitālie reljefa modeļi, topogrāfiskie plāni, apvidus trīs dimensiju modeļi.

„Metrum” specializējas trīs nozarēs – teritorijas plānošanā, mērniecībā un digitālās informācijas apstrādē. Ar jauno aprīkojumu mērniecības nozarē iespējams iegūt topogrāfisko virszemes informāciju vienā stundā 100 kvadrātkilometru apjomā. Tas salīdzināms ar darbu, ko, mērot zemi, mēnesi veic 250 mērnieki.

Kopš valsts neatkarības atjaunošanas joprojām lielai daļai pašvaldību nav izstrādāti teritorijas plānojumi. Viens no iemesliem – nebija aktuāla kartogrāfiskā materiāla, šobrīd „Metrum” var kompleksi piedāvāt pašvaldībām iespēju izgatavot gan ortofoto, gan teritorijas plānojumus īsā termiņā. Patlaban daudzviet Latvijā teritorijas plānojumi tiek gatavoti, pamatojoties uz vienkāršotu topogrāfiju, kas nav pietiekami kvalitatīva teritorijas plānojuma izstrādei un neatbilst mūsdienu prasībām.

Potenciālie „Metrum” pakalpojumu pasūtītāji ir infrastruktūru projektētāji un uzturētāji, lauksaimnieki, nekustamā īpašuma attīstītāji, būvniecības uzņēmumi, kā arī valsts un pašvaldības iestādes. „Metrum” piedāvātās iespējas ir izmantojamas teritoriju monitoringā, īpaši tas attiecināms uz piekrastes, applūstošajām teritorijām.

Tā kā „Metrum” rīcībā būs regulāri atjaunota ģeotelpiskā informācija, kas pārklās visu valsts teritoriju, uzņēmums piedāvā pakalpojumus par būtiski zemākām cenām salīdzinot ar līdz šim šajā specifiskajā tirgū esošajām. „Metrum” neattiecinās visas izmaksas uz konkrēto pasūtījumu.