Prezentēs vīzijas Siguldas novada tūrisma attīstībai

Dalīties sociālajos tīklos:

Šobrīd Siguldas novadam tiek sagatavots attīstības plāns 2007.-2019. gadam, kuru izstrādā mērniecības un teritorijas plānošanas uzņēmums METRUM. Tā kā tūrisma un rekreācijas industrija potenciāli varētu būt galvenais Siguldas novada un tā kaimiņu teritoriju attīstības dzinējspēks, SIA METRUM rīko konferenci, lai paplašinātu ieinteresēto personu priekšstatu par tūrisma nozares attīstības iespējām Siguldā un Latvijā kopumā.Siguldas novada attīstības plāna veidošana ir viens no interesantākajiem un reizē arī kompleksākajiem mūsu uzņēmuma projektiem. Ar šo konferenci gribam paplašināt gan Siguldas novada, gan arī kaimiņu teritoriju pārstāvju redzējumu par to, cik dažādos veidos ir iespējams skatīt tūrisma un rekreācijas nozares attīstības iespējas kontekstā ar teritorijas attīstību kopumā, stāsta SIA METRUM telpiskās plānošanas nozares vadītājs Andis Kublačovs.Konferencē savas idejas Siguldas novada tūrisma attīstībai prezentēs trīs eksperti no Latvijas. Gatis Blunavs runās par to, kā uz Siguldas novadu atvest visiem tīkamo, turīgo tūristu. Aivars Mackevičs piedāvās dabas resursus, servisu un tehnoloģijas kā galveno dzinējspēku Siguldas novada tūrisma attīstībai. Savukārt Agnese Ramata runās par tūrisma piesaistes objektiem un to attīstīšanu Siguldas novadā.Konferencē īpaši tika aicināti piedalīties arī ārvalstu eksperti. Prof. Dr. Haralds Standls (Vācija), kurš iepriekš pētījis tūrisma attīstību Latvijā salīdzinot to ar Lietuvu un Igauniju, piedāvās savu skatījumu uz to, kā Siguldas novadā attīstīt dabas tūrismu. Savukārt Prof. Dr. Andreass Kāgermeiers (Vācija) runās par kultūras tūrisma attīstības perspektīvām. Savu vīziju Siguldas novada attīstībai piedāvās arī Pēters Sābje Simonsens (Dānija), kuram ir plaša pieredze tūrisma attīstības stratēģiju izstrādē Krievijā, Dānijā, Lietuvā un citās valstīs.SIA METRUM ir lielākais mērniecības un teritorijas plānošanas nozares uzņēmums Latvijā, kurš dibināts 2004. gadā un, kurā strādā vairāk nekā 350 mērniecības, teritorijas plānošanas un fotogrammetrijas speciālistu. SIA METRUM ir Latvijas nekustamā īpašuma tirgus līdera – SIA Latio meitasuzņēmums.Telpiskās plānošanas nozares ietvaros SIA METRUM šobrīd piedāvā dažāda veida pakalpojumus. Galvenokārt darbs norisinās pie vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu un detālplānojumu sagatavošanas, taču tiek izstrādātas arī teritoriju attīstības programmas, koncepcijas, dažādas tematiskās izpētes un sniegti cita veida konsultatīvie pakalpojumi gan valsts un pašvaldību, gan privātā sektora pasūtītājiem.Neskaitot privātā sektora pasūtījumus, starp lielākajiem pašreiz izpildāmajiem projektiem noteikti atzīmējams ir darbs pie Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojuma, Tukuma pilsētas teritorijas plānojuma, Rīgas rajona Babītes pagasta teritorijas plānojuma un attīstības programmas, Madonas rajona Praulienas pagasta teritorijas plānojuma un Rēzeknes rajona Griškānu pagasta teritorijas plānojuma.

Uzturam kontaktus

Vairāk jaunumu

Scroll to Top