Apstiprināta Siguldas novada attīstības programma 2007. -2019. gadam

„Metrum” Siguldas novada attīstības programmas izstrādes ietvaros no 2006. gada augusta līdz 2007. gada septembrim veica konsultatīvu darbu.

Gatavojot attīstības programmu, anketās un diskusijās tika uzklausīts novada iedzīvotāju viedoklis, kā arī veidotas darba grupu sanāksmes ar dažādu jomu ekspertu piedalīšanos. Tika diskutēts par veselības un sociālās aprūpes, transporta, infrastruktūras un ekonomikas, kultūras, sporta un izglītības, kā arī vides un tūrisma sfēru attīstību Siguldas novada ietvaros, kā arī par iespējamajiem Siguldas apvedceļu risinājumiem.

Programmas izstrādes gaitā „Metrum” organizēja arī starptautisku konferenci "Vīzijas tūrisma attīstībai Siguldas novadā", kurā Latvijas un ārvalstu eksperti piedāvāja idejas tūrisma un rekreācijas nozares attīstībai kā perspektīvā dominējošam Siguldas novada saimnieciskās attīstības virzienam.

"Mums ir gandarījums par to, ka Siguldas novada attīstības programmas izstrādes process ir bijis ļoti pilnīgs. Tas noritējis ciešā sadarbībā ar pašvaldību, iesaistoties daudzpusīgai speciālistu komandai. Atsaucīgi ar priekšlikumiem programmas tapšanā piedalījās arī sabiedrība, īpaši Siguldas pilsētas svētku laikā. Tā kā attīstības programmas izstrāde notika paralēli darbam pie Siguldas novada teritorijas plānojuma sagatavošanas, iedzīvotājiem bija iespēja vienlaicīgi izteikties gan par sociālekonomiskās, gan teritoriālās attīstības jautājumiem," uzsver Andis Kublačovs, "Metrum" projektu vadītājs, viens no Siguldas novada attīstības programmas izstrādes dalībniekiem.

"Metrum" šobrīd vēl turpina darbu pie Siguldas novada teritorijas plānojuma 2007. - 2019. gadam izstrādes. Attīstības programma un teritorijas plānojums kopumā ir pamats pašvaldības attīstības plānošanas virzībai un savstarpēji papildinoši dokumenti. Tie kopā veidos Siguldas novada attīstības plānu 2007.-2019.gadam.