Latvijā vienīgā specializētā lidmašīna – mūsdienīgs risinājums virknei aktuālu problēmu

Dalīties sociālajos tīklos:

SIA „METRUM” ir iegādājies Šveices rūpnīcā Pilatus ražoto lidmašīnu PC-6, kura ir aprīkota ar pasaulē vadošās pozicionēšanas un ģeomātikas tehnoloģiju ražošanas kompānijas Leica Geosystems aparatūru – liela formāta digitālo aerofotografēšanas kameru un lāzerskeneri. Lidmašīnas iespējas ļauj piedāvāt Latvijā nebijušu pakalpojumu kompleksu. Starp realizētiem projektiem var minēt „METRUM” lidmašīnas darbu precīzu datu iegūšanai par Daugavā ieplūdušo naftas piesārņojumu šā gada marta beigās pēc Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras (LĢIA) steidzamā pasūtījuma. Lidmašīna veica lidojumu virs Daugavas, lai iegūtu informāciju par Daugavā ieplūdušo naftas piesārņojumu, ko izraisīja naftasvada avārija Baltkrievijas teritorijā.Šī Daugavas piesārņojuma monitoringa laikā ar aerofoto palīdzību mēs ieguvām digitālās krāsu fotogrāfijas, kas deva iespēju vizuāli konstatēt gan piesārņojuma izvietojumu, gan tā apjomu. Iegūtie dati tālāk nonāca Latvijas vides aizsardzības dienestu rīcībā, kas tos izmantoja katastrofas seku likvidēšanai, stāsta Valdis Vanags, „METRUM” fotogrammetrijas nodaļas vadītājs.Lūk, vēl daži no Latvijā aktuāliem uzdevumiem, kurus ar jaunās lidmašīnas palīdzību var operatīvi, kvalitatīvi un efektīvi risināt.Krasta līnijas erozija Viena no aktuālākajām Latvijas piekrastes problēmām ir krasta erozija jeb noskalošana, kas lielākā vai mazākā mērā skar 2/3 no visa tās garuma. Ir nepieciešams regulārs krasta līnijas monitorings, kas pašlaik Latvijas apstākļiem netiek veikts pietiekamā apjomā un regularitātē. Arī pašreizējās monitoringa veikšanas metodes nav efektīvas un ir morāli novecojušas – tās sniedz priekšstatu, bet neļauj precīzi noteikt zaudējumu un apdraudējuma apmērus. Ar jauno lidmašīnu, izmantojot pasaulē pārbaudīto lāzerskenēšanas metodi, šādu monitoringu var veikt ātri, regulāri un precīzi.Šāds monitorings ir nepieciešams, lai reāli apzinātu apdraudējuma apmērus, kā arī prognožu veidošanai, lai pašvaldības var plānot savu tautsaimniecisko darbību – aizsargājamo teritoriju statusu, būvniecību, inženierkomunikāciju, piemēram, ceļu izbūvi u.c. darbības.Piemēram, patlaban jau ir izveidojusies reāla apdraudējuma situācija Liepājas ūdens attīrīšanas iekārtām, kur lēmums par turpmāko rīcību (nostiprināt, pārcelt vai kāds cits variants) būtu jāpieņem, balstoties uz precīzu datu analīzi.Applūstošās teritorijas Latvijā patlaban vispār nav precīza digitālā reljefa modeļa applūstošajām teritorijām, un rezultātā cieš gan privātpersonas, gan uzņēmumi, kuri iegādājas īpašumu, kas, piemēram, pavasarī reizēm applūst. Likuma izpildi par apbūves aizliegumu teritorijās, kas applūst vismaz reizi simt gados, datu trūkuma dēļ neviens īsti nevar uzraudzīt.„METRUM” īpaši aprīkotā lidmašīna var palīdzēt ar šāda reljefa modeļa izveidi un regulāru aktualizēšanu. Turklāt ar papildu programmu, izveidojot īpašu ģeogrāfiskās informācijas sistēmu, būtu iespējams arī izveidot plūdu modeli un prognozi valsts mērogos.Piemēram, Lietuvā jau reāli darbojas plūdu prognozes modelis. Somijā, kuras teritoriju procentuāli ieņem vairāk ūdens nekā sauszeme, ar likumu noteikts, cik bieži jāveic applūstošo zemju apsekošana un datu aktualizācija. Arī Latvijā būtu jāparedz risku teritoriju regulārs apsekojums, lai veidotu plānus un plūdu prognozes, balstoties uz precīziem datiem.Teritorijas plānošana Patlaban Latvijas pašvaldībām, kā arī jebkuram liela īpašuma attīstības plānotājam ir faktiski neiespējami iegūt mūsdienīgu kartogrāfiskās pamatnes plānu, un rezultāts var būt akli saplānotas teritorijas, kurās akceptētie būvniecības plāni nesakrīt ar reālām iespējām. Piemēram, var ieplānot ceļa izbūvi tur, kur to objektīvu apstākļu dēļ nevar izbūvēt vai arī izmaksas būs krietni lielākas, nekā plānotās.Patlaban no 527 vietējām pašvaldībām tikai 301 pašvaldībā ir izstrādāts un reāli spēkā esošs teritorijas plānojums. Lai plānotu pilsētas vai blīvi apdzīvotas vietas, nepieciešama liela mēroga ortofoto, un ar lidmašīnas palīdzību var operatīvi un kvalitatīvi ievākt nepieciešamos datus, kurus apstrādājot, izveidot precīzu ortofotoattēlu.Topogrāfiskam plānam jābūt pamatā arī jebkurai inženiertehniskai būvei. Ar tradicionālām mērniecības metodēm lielu objektu, piemēram, tādu kā Via Baltica, uzmērīšanai nepieciešami plaši darbaspēka resursi, kā arī laiks. Ar lidmašīnu nepieciešamos datus var ievākt viena pārlidojuma laikā.Pašvaldību un attīstītāju rīcību un lēmumu pieņemšanu var būtiski vienkāršot arī trīsdimensiju (3D) modeļi, kuri tiek veidoti uz lidmašīnas ievākto datu bāzes. Piemēram, pilsētas 3D modelī var blakus esošiem vides objektiem ievietot plānoto un pilnīgi reālistiskos apstākļos izvērtēt un pieņemt lēmumu. Lielā daļā Eiropas Savienības lielo pilsētu, arī kaimiņu Tallinā būvniecības atļaujas tiek izsniegtas uz izstrādāto pilsētas 3D modeļu pamata, jo tradicionālajās skicēs bieži vien tiek sagrozītas proporcijas.Mežu apsekošana – mizgrauži un citas problēmas Pēdējos gados par īstu Latvijas mežu postu kļuva mizgrauži. Pagājušajā gadā šo kaitēkļu populācija bija palielinājusies vairāk nekā desmit reizes, un arī šā gada sākumā vairākos rajonos tika konstatēta ļoti augsta mizgraužu savairošanās egļu mežaudzēs.Ar lidmašīnas PC-6 palīdzību iespējams pārlidot visas Latvijas mežu teritorijas dažu nedēļu laikā un veidot precīzu monitoringu – konstatēt bojājumu epicentrus u.c. Turklāt precizitāte šādiem mērījumiem ir ļoti augsta – katra koka parametrus var noteikt līdz pat decimetra precizitātei.Patlaban monitoringa procesu veic ar kājām, līdz ar to process ir nesalīdzināmi lēnāks un ir arī lielāks neprecizitāšu risks. Šāds monitorings ļoti svarīgs, īpaši vasarās, arī mežu ugunsgrēku profilaksei un novēršanai.„METRUM” plāni Latvijā arvien pieaug nepieciešamība pēc aerofoto materiāliem, un, ņemot vērā šo tendenci, SIA „METRUM” jau pērn kļuva par pirmo un vienīgo privātuzņēmumu Latvijā, kas izveidoja fotogrammetrijas nodaļu ar mērķi attīstīt šo nozari un sniegt plaša spektra fotogrammetriskos un kartogrāfiskos, tostarp aerofotografēšanas pakalpojumus. Ar jauno speciāli aprīkoto lidmašīnu PC-6 METRUM sāka piedāvāt Latvijas tirgum nebijušu pakalpojumu kopumu – aerofotoattēlu, ortofotokaršu, topogrāfisko plānu un dažādu 3D modeļu izveidi.Jau patlaban ir uzsākti vairāki pilotprojekti, kas apliecina pakalpojumu kompleksa efektivitāti un aktualitāti. To vidū var minēt pilsētu trīsdimensiju (3D) modeļu izstrādi attīstāmās teritorijas nākotnes vīzijas projicēšanai, iecerētā būvniecības projekta vizualizācijai un tā iekļaušanās vidē izvērtēšanai. Savukārt, savietojot reljefa 3D modeli ar konkrētas teritorijas aerofoto datiem, riska zonās var modelēt plūdu situāciju. Lauksaimniecības vajadzībām iespējams veikt augsnes kartēšanu, pļavu un lauksaimniecības zemju biotopu un sugu, kā arī vides stāvokļa monitoringu. SIA METRUM patlaban strādā ar daudziem šādiem un cita veida pilotprojektiem.Fotogrammetrijas produktu lietotājiem īpaši svarīgi ir saņemt gatavo produktu pēc iespējas ātrāk. Lai šādu iespēju nodrošinātu, „METRUM” plāno pārklāt visu valsts teritoriju ar augstas izšķirtspējas datiem, saimnieciski visaktīvākajām teritorijām izgatavot fotogrammetriskos produktus, regulāri tos atjaunot, lai pasūtītājs varētu saņemt jau gatavu produktu par viņam vajadzīgo teritoriju, negaidot aerofotografēšanai piemērotu laiku.

Uzturam kontaktus

Vairāk jaunumu

Scroll to Top