„METRUM” pabeidzis Preiļu rajona Pelēču pagasta teritorijas plānojuma izstrādi

Dalīties sociālajos tīklos:

Pelēču pagasta teritorijas plānojumam „METRUM” izstrādājis paskaidrojuma rakstu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, grafisko daļu un vides pārskatu.
„Šajā teritorijas plānojumā ir noteikta teritorijas atļautā izmantošana, kā arī izstrādāti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kas ir svarīgi jebkuram zemes īpašniekam, kurš Pelēču pagastā vēlēsies veikt apbūvi vai labiekārtošanu,” skaidro „METRUM” Latgales reģiona teritorijas plānošanas nozares vadītāja Terēzija Kruste.Izceļot dažus no būtiskākajiem Pelēču pagasta teritorijas plānošanas procesā risinātajiem jautājumiem, minama sarkano līniju jeb inženierkomunikāciju koridora robežu noteikšana Pelēču ciema ielām, kas līdz šim nebija veikta, kā arī savrupmāju apbūves teritoriju noteikšana Pelēču ciema centrā.Pagasta iedzīvotāju aktivitāte sabiedrisko apspriežu laikā nebija liela. „Ja teritorijas plānojums neaizskar konkrēta privātīpašnieka intereses, tad aktivitāte nav izteikta. Iedzīvotāji visvairāk interesējās, lai plānotajā (atļautajā) izmantošanā tiktu iekļautas viesu māju, dzīvojamo ēku, un rekreācijas būvju, kā, piemēram, lauku pirtsvietu būvniecības iespējas, kā arī atļauja dīķu rakšanai,” stāsta T.Kruste.Pelēču pagasta teritorijas plānojumu izstrādājuši „METRUM” Rēzeknes nodaļas teritorijas plānotāji. Pelēču pagasta plānojums papildina citu pabeigto teritorijas plānojumu skaitu Preiļu rajonā. Lielākajā daļā rajona pašvaldību teritorijas plānojumu izstrāde jau ir pabeigta.Kopumā „METRUM” šobrīd Latgales reģionā izstrādā sešus teritorijas plānojumus. No tiem piecus – Rēzeknes un vienu – Daugavpils rajonā.

Uzturam kontaktus

Vairāk jaunumu

Scroll to Top