„METRUM” aicina uz diskusiju par jauno Tukuma teritorijas plānojumu

Dalīties sociālajos tīklos:

Sarunā aicināti piedalīties pilsētas iedzīvotāji, pašvaldības uzņēmumu vadītāji, uzņēmēji, kaimiņu teritoriju – Tumes, Smārdes un Sēmes pagastu – pašvaldību pārstāvji, valsts intereses pārstāvošo institūciju pārstāvji un citi interesenti.Diskusijā paredzēts spriest, kādiem Tukuma pilsētas attīstībai būtiskiem aspektiem būtu jāpievērš uzmanība, izstrādājot teritorijas telpiskās attīstības redzējumu, vai Tukuma pilsētai nepieciešams paplašināties teritoriāli un kāda apbūve – daudzstāvu, mazstāvu, individuālo māju vai cita – turpmāk būtu pieļaujama.Plānots vērtēt, kā attīstīt Slocenes upes senleju, kā atjaunot Tukuma ezeru un kas būtu vēlams tā krastos – rekreācijas teritorijas vai individuālā, sabiedrisko iestāžu, komerciestāžu apbūve, kā mazināt dzelzceļa negatīvo ietekmi ainavā.Paredzēts pievērst uzmanību jautājumam, uz kādām galvenajām nozarēm balstīt pilsētas attīstību – vieglo rūpniecību, kravu pārkraušanu un apkalpošanu, tirdzniecību, tūrismu, tehnoloģisko parku vai citām.Diskusijas dalībnieki aicināti domāt par pilsētas teritoriju izmantošanu nākotnē, iespējamām pārmaiņām pilsētas mazdārziņu teritorijās, pārmaiņām Rūpniecības un Dienvidu ielas rajonā, kā uzlabot Jauntukuma mikrovidi, ko plānot motokrosa un kartingu trasēs un blakus esošajās teritorijās un kura būtu piemērotākā vieta dzīvnieku patversmei.Interesenti mudināti apsvērt pilsētas transporta sistēmas problēmas un priekšlikumus, kā tās risināt, kura no dzelzceļa pārbrauktuvēm pilsētā jāveido divos līmeņos, kura no tām ir prioritāra, kur nepieciešams ierīkot vai likvidēt vienvirziena ielas.

Uzturam kontaktus

Vairāk jaunumu

Scroll to Top