„METRUM” prezentēs Pāvilostas telpiskās attīstības koncepcijas

Dalīties sociālajos tīklos:

Viena no koncepcijām – Trīs Pāvilostas pilsētas attīstību saista ar trim konkrētiem rajoniem – Veco Pāvilostu, Jauno Ciemu un teritoriju ap Malduguņu orgu. Otrajā koncepcijā – Sakas ceļš galvenā uzmanība pievērsta Sakas upei kā centrālajai asij, ap kuru jāorganizē pilsētas dzīve. Pasākums Pāvilostā ir solis, lai realizētu METRUM ieceri aktivizēt sabiedrību, noskaidrojot iedzīvotāju viedokli ne tikai normatīvajos aktos noteiktajos apspriešanas posmos, bet jau pašā plānošanas gaitā, pirms pirmās redakcijas formālās nodošanas sabiedriskai apspriešanai.Mūsu pieredze liecina, ka par sabiedrības aktīvu iesaistīšanu teritorijas plānošanas procesā tiek daudz runāts, bet faktiski gandrīz nekas nenotiek, lai tas realizētos dzīvē. Mūsu pieeja ir rādīt šo procesu – idejas, skices, koncepcijas – jau no paša plānojuma izstrādes sākuma, tādējādi aicinot iedzīvotājus ne tikai domāt katram par savu teritoriju atsevišķi, bet gan pilsētas attīstību kopumā, uzsver METRUM teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja Inguna Jekale.Pāvilostas teritorijas izpēti un plānojuma izstrādi METRUM sāka šī gada martā. Plānots, ka Pāvilostas teritorijas plānojuma pirmā redakcija tiks sagatavota nākamā gada sākumā.Koncepciju autori ir METRUM teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja, arhitekte un šī projekta vadītāja Inguna Jekale, ģeogrāfijas profesore Aija Melluma, arhitekts, filozofijas doktors Jānis Taurens, arhitekte Liene Rozenfelde un ceļu būves inženieris Vilnis Salenieks.Pasākums notiks Pāvilostas pilsētas domē, 1.decembrī, plkst. 17.00.

Uzturam kontaktus

Vairāk jaunumu

Scroll to Top