“METRUM” īsteno projektu ar ERAF līdzfinansējumu

Dalīties sociālajos tīklos:

Projekta mērķis ir novērtēt LIDAR un aerofoto datu pielietošanas iespējas efektīvākai meža apsaimniekošanas plānošanai un noskaidrot, vai “LIDAR KMI” metodi ir iespējams pielietot cirsmu fonda sagatavošanā un sortimentu iznākumu prognozēšanā.Projekta darba uzdevumi ir:1. Izveidot cirsmu novērtējumu no LIDAR datiem;2. Aprēķināt sortimentu struktūru no LIDAR datiem un salīdzināt to ar faktisko sortimentu iznākumu no harvestera datiem;3. Novērtēt LIDAR sniegtās informācijas pielietošanas iespējas cirsmu tehnoloģiskās shēmas sagatavošanā;4. Salīdzināt cirsmu novērtējumus un sortimentu prognozes, kas iegūti pēc dažādām metodēm (Harvesters, LIDAR, LVM Plānotāju ierīkotie PL);5. Sagatavot un novērtēt LIDAR sniegtās informācijas risinājumu pielietošanu meža apsaimniekošanas plānošanā.6. Ierīkot PL LIDAR datu kalibrācijas veikšanai.

Uzturam kontaktus

Vairāk jaunumu

Scroll to Top