METRUM Mērnieku skolai pirmais izlaidums

Dalīties sociālajos tīklos:

METRUM Mērnieku skolu izveidoja, sadarbojoties ar Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāti. Skolas mērķis ir sagatavot jaunos mērniekus, savukārt jau praktizējošiem mērniekiem radīt iespēju pilnveidot savas zināšanas. Skolas programmas apjoms bija 14 dienas, jeb 98 akadēmiskās stundas, kas triju mēnešu garumā tika sadalītas septiņos blokos.
Lielu darbu Mērnieku skolas tapšanā, mācību programmas un materiālu sagatavošanā ir ieguldījis METRUM Ģeodēzijas eksperts un projektu vadītājs Artūrs Plešaunieks. Paredzams, ka šī iniciatīva tiks turpināta, lai veicinātu nozares profesionāļu pieplūdumu un izaugsmi.

Uzturam kontaktus

Vairāk jaunumu

Scroll to Top