„METRUM” noslēgs datu ievākšanu ar ES līdzfinansējumu īstenotā projekta “Jaunas meža inventarizācijas tehnoloģijas izstrāde” vajadzībām

Dalīties sociālajos tīklos:

Jaunā tehnoloģija atrisinās galvenās meža taksācijas problēmas – vērtētāja subjektivitāte, izpildes laiks, cilvēkresursu patēriņš, izmaksas. Projekta mērķis ir izstrādāt principiāli jaunu meža inventarizācijas tehnoloģiju, kur datu ievākšana tiek nodrošināta ar speciāli aprīkota lidaparāta palīdzību, interesējošo objektu tikai pārlidojot, bet ievākto datu analīze nodrošināta ar specializētas programmatūras palīdzību.Lai to izdarītu, vispirms tiks veikts rūpnieciskais pētījums un iegūtas jaunas zināšanas un paņēmieni, uz kuru bāzes tiks realizēta otra projekta daļa – programmatūras eksperimentālā izstrādne.Projekta veiksmīgu realizāciju nodrošinās zinātnieku no Latvijas Lauksaimniecības universitātes līdzdalība.Atbalsta finansējums veidos 33% no kopējām projekta izmaksām. Lielāko daļu no atbalsta finansējuma veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un daļu valsts budžeta finansējums.Projekts tiek īstenots sadarbībā ar
Finansējuma saņēmējs SIA METRUM 2009. gada 25. septembrī ir noslēdzis līgumu Nr. L-JPI-09-0073 ar v/a Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra par projekta SIA METRUM jaunas meža inventarizācijas tehnoloģijas izstrāde īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Uzturam kontaktus

Vairāk jaunumu

Scroll to Top