„METRUM” pabeidzis līdz šim nozīmīgāko pilsētplānošanas projektu

Dalīties sociālajos tīklos:

„Iepriekš esam sagatavojuši daudzu Latvijas pašvaldību teritorijas un detālos plānojumus, tomēr Torņakalna detālplānojums gan tā sarežģītības, gan apjoma dēļ uzskatāms par nozīmīgāko mūsu uzņēmuma projektu pilsētplānošanas jomā. Šai teritorijai būs arī ļoti svarīga loma Rīgas jaunā centra attīstībā,” norāda „METRUM” telpiskās plānošanas nozares vadītājs Mārtiņš Trukšāns.„METRUM” izstrādātais Torņakalna detālplānojums, kuru Rīgas dome apstiprināja 13.martā, saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006.–2018.gadam paredz attīstīt jaunu pilsētas administratīvo centru ar tam atbilstošu infrastruktūru, tādejādi atslogojot pilsētas vēsturisko centru. Torņakalna administratīvā centra teritorija, kas aizņem vairāk nekā 45 hektārus lielu platību, ir daļa no iecerētā Rīgas jaunā centra, kura attīstība plānota iepretim vēsturiskajam Rīgas centram Daugavas kreisajā krastā un starp divām galvenajām pilsētas transporta maģistrālēm – Kalnciema ielu un Kārļa Ulmaņa gatvi.Darbu pie Torņakalna detālplānojuma „METRUM” sāka 2007.gadā un tā izstrādē balstījās uz projektu un būvprogrammu, ko sagatavoja starptautiskā metu konkursa par jaunā Rīgas centra administratīvā kompleksa pilsētbūvniecisko vīziju uzvarētājs Lielbritānijas arhitektu birojs „Fletcher Priest Architects”. Līdz 2007.gada beigām „METRUM” veica teritorijas esošās situācijas izpēti un analīzi, bet no 2008.gada līdz 2009.gada pavasarim noritēja darbs pie būvprogrammas sagatavošanas, kuras izstrādē „METRUM” speciālisti piedalījās kā ārējie konsultanti. Detālplānojuma pirmā redakcija tika sagatavota 2009.gada jūnijā – augustā, bet projekta sabiedriskā apspriešana noritēja 2009.gada novembrī – decembrī.„Torņakalna administratīvā centra detālplānojuma izstrādes process bija sarežģīts no dažādiem aspektiem, jo prasīja gan vairāku iesaistīto pušu precīzu sadarbību, gan rūpīgu un padziļinātu šajā teritorijā esošā kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti. Piemēram, izmantojot „METRUM” tehnoloģiskās iespējas un vēsturiskās Torņakalna apkaimes kartes savietojot ar mūsdienu datiem, precīzi varējām noteikt un iestrādāt detālplānojumā bijušā Kobronskanstes cietokšņa atrašanās vietu, kur nākotnē varētu veikt arheoloģiskās izpētes darbus,” stāsta Torņakalna detālplānojuma izstrādes vadītāja, „METRUM” plānošanas projektu vadītāja, arhitekte Māra Kalvāne.Viņa uzsver, ka detāplānojums paredz saglabāt teritorijā esošās vēsturiski vērtīgās ēkas. Tapat nozīmīgs šīs teritorijas attīstības aspekts ir plānotā publiskā ārtelpa. Detālplānojumā liela uzmanība pievērsta tieši gājēju un velobraucēju labsajūtai un drošībai.„Viena no galvenajām problēmām Rīgā ir transporta sistēmas sakārtošana un attīstība, ko šajā projektā risinājām, sadarbojoties ar diviem Latvijas transporta plānošanas uzņēmumiem – „Imink” un „BRD projekts”. Torņakalna detālplānojuma risinājumus izstrādājām vienlaicīgi ar Vienības gatves un Raņķa dambja savienojošā ceļa trases plānošanu, par piemērotāko risinājumu atzīstot garo tuneli detālplānojuma teritorijā,” skaidro M.Kalvāne.Galvenie publiskie detāplānojuma teritorijā iecerētie objekti ir Rīgas domes administratīvais komplekss, Latvijas Universitātes ēku komplekss, multimodālais sabiedriskā transporta mezgls, Dzelzceļa muzejs. Pārējā Torņakalna daļā iecerēts attīstīt arī komercapbūvi un dzīvojamās mājas.„Tā kā Torņakalna pārveides ieceres ir ļoti vērienīgas un, ņemot vērā ekonomisko situāciju, to īstenošana, visticamāk, prasīs daudzus gadus, izstrādājot detāplānojumu, ļoti nopietni domājām par ilgtspējīgu pilsētvides attīstības risinājumu ietveršanu tajā, tādēļ var droši apgalvot, ka sagatavotais detālplānojums būs nopietns pamats Rīgas jaunā centra veidošanai vismaz turpmākos 50 gadus,” akcentē M.Kalvāne.Par „METRUM”SIA „METRUM” ir lielākais privātais mērniecības, teritorijas plānošanas un fotogrammetrijas pakalpojumu sniedzējs Latvijā. Būtisku uzņēmuma apgrozījuma daļu veido eksports, piemēram, 90% fotogrammetrijas pasūtījumu „METRUM” izpilda ārvalstīs. Latvijā uzņēmuma pakalpojumi pieejami 25 birojos visos valsts novados. 2006.gadā „METRUM” iegādājās līdz šim Latvijā vienīgo specializēto lidmašīnu „Pilatus” PC-6, kas ir aprīkota ar pasaulē vadošās pozicionēšanas un ģeomātikas tehnoloģiju kompānijas „Leica Geosystems” aparatūru – liela formāta digitālo aerofotografēšanas kameru un lāzerskeneri. Kopš dibināšanas 2004.gadā „METRUM” tehnoloģijās, attīstībā un darbinieku apmācībā investējis vairāk nekā piecus miljonus latu. „METRUM” strādā 200 speciālisti, bet uzņēmuma apgrozījums 2009.gadā sasniedza 4,5 miljonus latu.

Uzturam kontaktus

Vairāk jaunumu

Scroll to Top