„METRUM” uzsācis Siguldas novada teritorijas plānojuma izstrādi

Dalīties sociālajos tīklos:

Šis būs pirmais teritorijas plānojums Siguldas novadam pēc Latvijas neatkarības atgūšanas – līdz šim pašvaldība, līdzīgi kā vairākas citas vietējās pašvaldības Latvijā, apbūves attīstību vadīja, par pamatu ņemot mūsdienu sociāli ekonomiskajai situācijai un attīstības tendencēm neatbilstošu ģenerālo plānu, kas izstrādāts vēl astoņdesmitajos gados, uzsver METRUM plānošanas attīstības vadītājs Andis Kublačovs.Bez tam Siguldas novadam kā salīdzinoši jaunai administratīvi teritoriālai vienībai joprojām nav izstrādāta vienota attīstības vīzija, un palīdzība pašvaldībai šādas vīzijas radīšanā ir viens no METRUM galvenajiem izaicinājumiem, lai būtu iespējams izstrādāt kvalitatīvu teritorijas plānojumu.Patlaban METRUM attīstības un teritorijas plānošanas speciālisti veic izpētes darbu – saņem no Siguldas novada domes un citām institūcijām nosacījumus, priekšlikumus un cita veida informāciju. Turpmākajos darba posmos METRUM teritorijas plānojuma izstrādē aktīvi uzklausīs arī Siguldas novada iedzīvotāju priekšlikumus par novada perspektīvo attīstību.Mūsu pieredze liecina, ka salīdzinot ar laiku pirms pieciem gadiem, iedzīvotāji tagad daudzviet Latvijas vietējās pašvaldībās arvien vairāk iesaistās teritorijas plānošanas procesā. Tas vērtējams ļoti pozitīvi, jo tādējādi ir iespējams uzzināt patiesās vietējo iedzīvotāju problēmas, vajadzības un intereses, kuras ar plānojuma palīdzību būtu nepieciešams risināt, norāda METRUM teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja Inguna Jekale.Tieši tāpēc sabiedrības iesaistīšana plānojuma izstrādes procesā nav domāta tikai formāli atbilstoša Ministru kabineta noteikumos noteiktajām prasībām, bet gan mēģinot apzināt sabiedrības viedokļus jau plānojuma izstrādes procesa laikā pirms pirmās redakcijas formālās nodošanas apspriešanai.METRUM eksperti uzsākuši arī konsultatīvo darbu Siguldas novada perspektīvās attīstības plānošanā, piedaloties novada attīstības programmas izveidē. Šajā programmā pašvaldība definē savu stratēģisko skatījumu sociāli ekonomiskajā kontekstā, lai programma kalpotu par pamatu teritorijas plānojuma izstrādei.Kopumā METRUM teritorijas plānošanas nodaļas pārraudzībā ir 13 vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrāde visā Latvijas teritorijā. Papildus tam tiek veikti arī tematiskās izpētes darbi, attīstības programmu izstrāde un teritorijas attīstības iespēju izvērtēšana.

Uzturam kontaktus

Vairāk jaunumu

Scroll to Top