METRUM | ģeotelpiskās informācijas eksperts - pakalpojumu kopsavilkums

METRUM – kā daudznozaru uzņēmums – nodrošina lielāko pakalpojumu klāstu ģetelpiskās informācijas (ģeomātikas) nozarē. Sākot no datu iegūšanas, datu analīzes,  datu prezentēšanas, datu pārvaldības un izplatīšanas rīkiem, un beidzot ar datu uzturēšanas platformām. Mūsu pakalpojumus varam iedalīt sekojošās grupās:

METRUM_PILSETA

Mērniecība

Kadastrālā uzmērīšana, robežplāni, robežu un kupicu atjaunošana, topogrāfiskie plāni, izpildmērījumi, inženierģeodēzija, Zemes ierīcība (zemes sadales projekti), apgrūtinājuma plāni un citi pakalpojuma veid, kur nepieciešams ir mērniecības sertifikāti -Kadastrālā uzmērīšana, Ģeodēzijā un Zemes ierīcībā.

VĒJA UN SAULES ENERĢIJAS PROJEKTU JOMA

BŪVJU NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ

Jaunā apstiprinātā kārtība ir attiecināma uz nepabeigtām ēkām, kuru būvniecībai ir saņemta būvatļauja un pirms ēkas pieņemšanas ekspluatācijā būvniecību regulējošie normatīvie akti paredz veikt ēkas kadastrālo uzmērīšanu. Deklarācijā ir norādāms būvniecības lietas numurs Būvniecības informācijas sistēmā  (BIS) vai arī pievienojama būvatļauja, ja tā nav pieejama BIS.

Tādējādi kadastrālo uzmērīšanu var neveikt, ja īpašnieks par nepabeigtu jaunbūvi – ēka, kurai nav izbūvēti visi stāvi vai konstruktīvie elementi – Valsts zemes dienestā iesniedz nepabeigtas jaunbūves deklarāciju ar pievienotu ēkas novietnes izpildmērījuma plānu, kurā norādīta ēkas kontūra. Papildus nepieciešami arī ēkas fotoattēli ar faktisko situāciju un būvatļauju, ja tas nav BIS. 

Teritorijas plānošana

Lai īstenotu kādu attīstības ieceri, kas saistīta ar teritorijas izmantošanu un apbūvi, attīstītājam vispirms ir jāzina, kādu teritorijas izmantošanu nosaka un regulē spēkā esošie pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumenti. METRUM teritorijas plānotāju komanda sniedz konsultācijas par nekustamo īpašumu teritorijas attīstības iespējām un piedāvā sagatavot atzinumu par teritorijas attīstības iespējām zemes izmantošanas kontekstā.

Ģeotelpiskā informācija

Bāzes dati – LIDAR lāzerskenēšana, impulsa mēriekārtas, fotogrammetrijas datu ieguve (aerofoto, ortofoto kartes) vides ģeotelpiskās informācijas ievākšana ar katram risinājumam un mērķim pielāgotu tehnoloģiju. Veicam ēkas fasāžu, velvju un citu arhitektonisko elementu uzmērīšanu ar fotogrammetrijas metodi. Izmantojot digitālo apstrādi, tiek iegūta mērogā augstas precizitātes un kvalitātes ortofotogrāfija. Iegūto rezultātu var izmantot arhitekti, projektētāji un būvnieki.

IT sistēmas

IT sistēmas tiek izmantotas ģeotelpisko datu ieguvei, apstrādei, uzturēšanai, kā arī citiem mērķiem. Šobrīd tiek piedāvātas IT platformas un programmatūras mežsaimniecībai, aviācijai. Datu uzturēšania izveidota platforma pgis.lv. Sistēmas lietojums ērts un vienāršs, ka piemērojams gan zemes/ēkas īpašniekiem, apsaimniekotājiem, kuriem ir tiaki viens īpašums, kaut vai sakņu dārza/ābeļu reģistram, beidzot ar Pilsētu, novadu teritoriju apjomā uzskaitāmas un pārlūkojamas inoformācijas uzturēšanas un analīzes platforma.

Datu analīze

Datu analīze ietver tālizpētes, ģeotelpisko, ekonomisko, finanšu analīzi. Sākot no grāmatvedības un biznesa procesu analīzes, beidzot ar produktu aprites un potenciālām ģeotelpisko datu automizētām datu analīzēm, piemēram, koku sugu, pieauguma analīze.

METRUM_BIM

BIM

METRUM BIM ieviest iesāka jau 2019.gadā, kad tika sūtīti un apmācīti METRUM darbinieki Somijā, kā arī veiktas apmācīas darbiniekiem Latvijā, galvenais uzsvars tika likts uz datu izmantošanas mērķi un pielāgošanu nepieciešamajiem darbiem.

Scroll to Top