„METRUM” sadarbībā ar „Hanza Līzings” ievieš mērniecības pakalpojumus uz nomaksu

Dalīties sociālajos tīklos:

Nomaksas pakalpojuma ieviešanu „METRUM” saista ar pērn 1.augustā valdības apstiprinātajiem „Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumiem”, kā arī valdības apstiprinātajiem noteikumiem „Nekustamā īpašuma objekta noteikšana.” Ieviešot jaunos noteikumus, zemes mērīšana kļūst dārgāka, sarežģītāka un ilgāka. Jaunā kārtība paredz papildu 40 dokumentu un procedūras jauninājumus.„Visvairāk jaunie noteikumi ietekmēs lauku iedzīvotājus, jo viņiem sadārdzinājums salīdzinot ar pilsētas zemju īpašniekiem būs lielāks,” skaidro „METRUM” direktors Andis Strēlis. Viņš norāda, ka mērniecības procesa birokratizēšana spēcīgi ietekmēs termiņu, kādā iedzīvotāji varēs saņemt gatavos darbus. Ja agrāk mērnieki uz objektu brauca vienu reizi, lai veiktu savu darbu, no 1.maija viņu pienākums saskaņā ar MK noteikumiem ir vēlreiz braukt uz objektu, lai pārliecinātos, vai kupicas ir ieraktas un robežstigas ierīkotas atbilstoši prasībām.Transporta izmaksas, atkārtota objekta apiešana, prasība, ka visiem blakus esošo zemju īpašniekiem turpmāk klātienē apsekošanas laikā būs jāsaņem robežu apsekošanas un atjaunošanas akts, iepriekšējā viena zemes robežu plāna vietā jābūt trim: zemes robežu, apgrūtinājuma, kā arī situācijas plānam – šie faktori ietekmēs gan darbu izpildes izmaksas, gan termiņu.„Lai atvieglotu iedzīvotājiem lauku reģionos iespējas veikt mērniecību, piedāvājam iespēju saņemt šos pakalpojumus uz nomaksu. Mūsu pieredze liecina, ka daudzviet lauku rajonos iedzīvotājiem jau tagad trūkst līdzekļu, lai norēķinātos par mērniecības pakalpojumu uzreiz,” uzsver „METRUM” komercdirektors Aivars Gontarevs.Noformēt pasūtījumus ir iespējams jebkurā no 32 „METRUM” birojiem visā Latvijā, līdzi ņemot pasi, īpašuma tiesības apliecinošos dokumentus un to grafiskos pielikumus. Uzņēmums sadarbībā ar „Hanza Līzings Nomaksa” piedāvā pasūtījumus noformēt bez pirmās iemaksas, ar ikmēneša maksājumu – no 5 LVL, nomaksas termiņš – līdz diviem gadiem.

Uzturam kontaktus

Vairāk jaunumu

Scroll to Top