VĒJA PARKA 3D MODEĻA IZSTRĀDE

Lai efektīvi plānotu vēja parkus un novērtētu to vizuālo ietekmi, sagatavojam digitālu papildinātās realitātes 3D modeli. Šie modeļi, izmantojot ģeotelpiskos datus un LiDAR tehnoloģiju, ataino vēja elektrostacijas, ceļus, apbūvi un citus elementus reālos apmēros. 3D modelis palīdz uztvert ainavas telpiskumu un sabiedrībai saprotamā veidā prezentēt vēja parka vizuālo ietekmi. Modeļus izmanto ietekmes uz vidi novērtējumā un plānošanas procesā.

Lai vēja parka novietojumu plānotu iespējami ātri un efektīvi, jau vēja parku plānošanas procesā jānodrošina veidi, kā novērtēt to potenciālo vizuālo ietekmi uz ainavu, kas tiek uzsvērts kā nozīmīgs faktors, lai iegūtu sabiedrības atbalstu vēja parku būvniecībai konkrētajā vietā.

Subjektīvi novērtējot vēja parku vizuālo ietekmi no lokālplānojuma, detālplānojuma, fotomontāžām u.c. divu dimensiju materiāliem, neizdodas uztvert nedz kopējo vēja parka apjomu, nedz arī konkrēta skatu punkta vizuālās izmaiņas. Statiska fotogrāfija, kurā digitāli ievietots vēja parka modelis, nespēj sniegt informāciju par ainavas telpiskumu, kas ir nepieciešams kvalitatīvu ainavas modeļu izstrādē, kā arī nespēj atainot, piemēram, elektrostacijas rotora kustību.

Sagatavojam digitālu papildinātās realitātes 3D modeli vēja parka teritorijai, iekļaujot blakus teritorijas, kuras plānotais parks potenciāli ietekmēs. Trīsdimensiju (3D) modelēšanas, brīvpieejas resursu un attālināto risinājumu laikmetā ir iespējams veidot ģeotelpiski piesaistītus vēja parku modeļus, kas izmantojami kvalitatīvākai, vienlaicīgi arī ticamākai, ainavu vizuālajai modelēšanai vēja parku plānošanas procesā. 3D modelis iekļauj vēja elektrostaciju izvietojumu reālos, plānotos apjomos, atbilstoši pasūtītāja iesniegtam projektam, kā arī apvidus elementus – apbūvi, ceļus, lauksaimniecības zemju teritorijas, mežu masīvus, kas attēloti reālos apmēros.

Izmantojot Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūras brīvpieejas LiDAR punktu mākoņu un ortofoto karšu datus, tiek veidoti teritorijas apauguma dati. Reljefa modelis veidots no LiDAR datiem, 3D modelēšanas programmā savienots ar atbilstošajām ortofoto kartēm. Programmā tiek veidoti arī ēku modeļi no brīvi pieejamo kadastra un ēku kontūru datu un LiDAR datu kombinācijas, kā arī pielāgots brīvi pieejams vēja elektrostacijas modelis, to mērogojot un izstrādājot tam animāciju.

Savietojot brīvpieejas programmu iespējas ar atbilstošiem, brīvi pieejamiem datiem, veidojam gan lokāli izmantojamu, gan servējamu interaktīvs 3D realitātes modeli ar vēja elektrostacijām kā ainavas vizuālajām ietekmētājām. 3D modeli iespējams izmantot ietekmes uz vidi novērtējuma procesā, veicot ietekmes uz ainavu izvērtējumu, kā arī lokālplānojuma vai detālplānojuma izstrādē.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Iespējams pievienot 5 failus. (.pdf, .docx, .jpg, .zip, .edoc) (Max 10mb)
Datu apstrādes noteikumi: Privātuma politika

Atsauksmes

Pašlaik atsauksmju nav.

Uzraksti atsauksmi pirmais par “VĒJA PARKA 3D MODEĻA IZSTRĀDE”

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Pieprasīt cenu, uzdot jautājumu par produktu

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Iespējams pievienot 5 failus. (.pdf, .docx, .jpg, .zip, .edoc) (Max 10mb)
Datu apstrādes noteikumi: Privātuma politika
Scroll to Top