Projekti / Fotogrammetrija /

Veikta lāzerskenēšana Nigulas apkaimē WETLIVONIA ietvaros

Veikta lāzerskenēšana Nigulas apkaimē WETLIVONIA ietvaros

2008.gadā veikta lāzerskenēšana Nigulas apkaimē WETLIVONIA ietvaros. Pēc datu iegūšanas izgatavots reljefa modelis, kas tiek izmantots konkrētās teritorijas liela mēroga kartēšanai un applūstošo teritoriju (robežu) noteikšanai.