Projekti / Mērniecība /

Topogrāfiskā uzmērīšana ūdenssaimniecību attīstībai

Topogrāfiskā uzmērīšana ūdenssaimniecību attīstībai

Atkarībā no pasūtītāju vajadzībām, „Metrum” sagatavoja topogrāfiskos datus gan ūdenssaimniecību attīstības projektu sagatavošanas laikā, fiksējot esošo situāciju, gan būvdarbu veikšanas laikā, veicot izpildmērījumus. Vairākos projektos „Metrum” sagatavoja ūdens un kanalizācijas skataku pases un apsekoto informāciju par kanalizācijas un ūdens tīkliem apkopoja datu bāzēs.

„Metrum” veicis topogrāfiskās izpētes un uzmērīšanas darbus Rīgas, Mārupes pagasta, Babītes un Piņķu, Ogres, Lielvārdes, Jūrmalas, Tukuma, Saldus, Liepājas ūdenssaimniecību attīstības vai rekonstrukcijas projektu ietvaros. Vairāku projektu vajadzībām veikti arī upju gultnes mērījumi, piemēram, Lielupei Jūrmalā.