Jaunākās ziņas

Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi
24.10.2019 Izstrādāta interaktīva karte Jurmala.tergis.lv, kur var pārliecināties par saņemtajiem iesniegumiem un iepazīties ar iesniegtajiem priekšlikumiem Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādei.
Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrāde
09.05.2019 Ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.marta lēmumu Nr.122 (protokols Nr.4, 41.punkts) ir uzsākti Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi.