Jaunākās ziņas

19.06.2020 Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsākta Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu un tā ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata projekta publiskā apspriešana, kura izstrādātājs ir SIA “METRUM”.
Ķekavas novada dome apstiprina METRUM izstrādāto Ķekavas novada teritorijas plānojumu
21.05.2020 METRUM teritorijas plānošanas speciālisti Māras Kalvānes vadībā un sadarbībā ar Ķekavas novada pašvaldību ir pabeiguši darbu pie Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādes, ko Ķekavas novada dome vakar apstiprināja domes sēdē. Izstrādātais teritorijas plānojums ir idejiski un saturiski vienots plānojums visām Ķekavas novada teritoriālajām vienībām – Ķekavas pagastam, Baložiem un Daugmales pagastam.