Jaunākās ziņas

Detālplānojuma izstrāde Saulkrastos
22.02.2019 SIA “METRUM” telpiskās attīstības plānošanas nozares speciālisti apseko detālplānojuma teritoriju Saulkrastos
Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrāde
23.03.2018 SIA "METRUM", pamatojoties uz Ķekavas novada domes 2016. gada 8. decembra lēmumu Nr. 2.§5. (protokols Nr.33.) “Par Ķekavas novada teritorijas plānojuma 2018. - 2030. gadam izstrādes uzsākšanu”, izstrādājusi Ķekavas novada teritorijas plānojuma darba variants.