Jaunākās ziņas

Paziņojums par Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma publisko apspriešanu
10.08.2017 Pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas Domes 27.07.2017. lēmumu Nr.34 (protokols Nr. 4, 3.punkts), publiskajai apspriešanai tiek nodota Rēzeknes pilsētas teritorijas plānojuma 2018.–2030. gadam pirmā redakcija un Vides pārskata projekts.
Ar informatīvu pasākumu noslēgusies Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma izstrāde
03.08.2017 21. jūlijā Dārziņu apkaimē Vladimira Kudojara parkā notika 2017. gada 13. jūnijā Rīgas domes sēdē apstiprinātā Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma (turpmāk – Tematiskais plānojums) izstrādes noslēguma pasākums.