Sākusies Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu sabiedriskā apspriešana

Sākusies Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu sabiedriskā apspriešana

Kokneses novada plānošanas dokumentu izstrādi mērniecības un teritorijas plānošanas uzņēmums „Metrum” sāka 2011.gada maijā un darbu plānots pabeigt līdz 2012.gada Ziemassvētkiem.

Pamatojoties uz Kokneses novada domes 29.augusta lēmumu sabiedriskajai apspriešanai nodots Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2037.gadam projekts, attīstības programmas 2013.–2019.gadam projekts, teritorijas plānojuma 2013.–2024.gadam 1.redakcija, kā arī Vides pārskata projekts.

Kokneses novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu sabiedriskā apspriešana sākās 17.septembrī un turpināsies līdz 29.oktobrim.

Detalizēta informācija par Kokneses novada plānošanas dokumentiem pieejama šeit.