Sākusies Nīcas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana

Sākusies Nīcas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana

6.decembrī sākās un līdz 2013.gada 31.janvārim turpināsies Nīcas novada teritorijas plānojuma 2013.-2025.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana.

Teritorijas plānojumu izstrādā Nīcas novada pašvaldība sadarbībā ar „Metrum” telpiskās attīstības plānošanas nozares speciālistiem. Plānojuma izstrādes mērķis ir Nīcas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenta izveide ar ilgtermiņa perspektīvu uz 12 gadiem un vienotu teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrāde Nīcas un Otaņķu pagastiem.

Informācija par Nīcas novada teritorijas plānojumu pieejama šeit.