„Metrum” – atpazīstamākais uzņēmums mērniecības nozarē Latvijā

Mērniecības un teritorijas plānošanas uzņēmums „Metrum” ir atpazīstamākais savā nozarē Latvijā – liecina tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS veiktais pētījums. „Metrum” pētījums atklāj tendenci, ka Latvijas iedzīvotāji nav īpaši informēti par šīs nozares uzņēmumiem, to sniegtajiem pakalpojumiem un cenām.

Pētījuma dati liecina, ka iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem par visatpazīstamāko mērniecības uzņēmumu uzskata "Metrum" – to pazīst 22% Latvijas iedzīvotāju. Reģionos iedzīvotāji "Metrum" visvairāk pazīst Kurzemē un Latgalē.

Nākamie biežāk minētie uzņēmumi ir "Latvijas Valsts mērnieks" – to pazīst 12% Latvijas iedzīvotāju. Trešajā vietā ierindojas "Latvijas mērnieku grupa", kuras kopējās atpazīstamības rādītājs ir 10%. Citus nozares uzņēmumus ir atpazinuši mazāk nekā 5% Latvijas iedzīvotāju.

"Metrum" ir viens no jaunākajiem mērniecības un teritorijas plānošanas nozares uzņēmumiem Latvijā – izveidots tikai 2005.gadā. "No vairākiem desmitiem mērnieku esam izauguši līdz 360 profesionāļu komandai visos Latvijas reģionos. Esam gandarīti par pētījuma rezultātiem, tomēr tie parāda, ka potenciālajiem pakalpojumu saņēmējiem ir jābūt pieejamai daudz plašākai informācijai par nozares uzņēmumiem," uzsver "Metrum" komercdirektors Aivars Gontarevs.

Līdzīgi kā pagājušajā gadā "Metrum" arī šogad iecerējis dažādas informatīvas kampaņas, kas iedzīvotājiem varētu palīdzēt izprast gan likumdošanas jautājumus, kas saistīti ar mērniecības nozari, gan orientēties nozares uzņēmumu piedāvājumā. "Ja iedzīvotājiem trūkst informācijas un nav viedokļa par nozari kopumā, sašaurinās viņu izvēles iespējas un tas, protams, ietekmē arī nozares uzņēmumu savstarpējo konkurētspēju," norāda A.Gontarevs.

Kopumā "Metrum" pasūtītā pētījuma ietvaros pētījumu centrs SKDS, veicot tiešās intervijas respondentu dzīvesvietās, 2006.gada decembrī aptaujāja 1058 respondentus visā Latvijā. Aptaujā tika izmantota stratificētā nejaušā izlase, kura ir reprezentatīva pret visiem Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 74 gadiem.

SIA "Metrum" ir nekustamā īpašuma uzņēmuma "Latio" meitasuzņēmums ar 32 birojiem visā Latvijā, kura darbības sfēras ir: mērniecība, teritorijas plānošana, meža taksācija un fotogrammetrija.