Rīgas teritorijas reljefa trīsdimensiju modeļa izstrāde

Pēc Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pasūtījuma SIA „METRUM” 2010.gadā, izmantojot uzņēmuma specializēto lidmašīnu, veica Rīgas aerolāzerskenēšanu un sagatavoja pilsētas teritorijas reljefa trīsdimensiju modeli. 3D modelis izstrādāts projekta „Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana” ietvaros

Lasīt vairāk »

„METRUM” izstrādātais Rīgas teritorijas reljefa trīsdimensiju modelis palīdzēs novērst plūdu riskus

Mērniecības un teritorijas plānošanas uzņēmums „METRUM” izstrādājis Rīgas reljefa trīsdimensiju modeli, kas palīdzēs apzināt un novērst pilsētas teritorijas applūšanas riskus. Ar aero lāzerskenēšanas metodi iegūtie dati nākotnē būs izmantojami arī jaunu ēku būvniecības plānošanai un modelēšanai, atvieglojot un padarot objektīvāku lēmumu pieņemšanas procesu.

Lasīt vairāk »

„Likteņdārzs” kļūs interaktīvs

„METRUM” īstenos unikālu projektu, kas ikvienam cilvēkam jebkurā pasaules valstī dos iespēju veikt virtuālu pastaigu „Likteņdārza” parkā, noteikt precīzu piemiņas objektu atrašanās vietu dabā, kā arī iegūt izsmeļošu informāciju par piemiņas vietā iemūžināto cilvēku likteņiem.

Lasīt vairāk »

METRUM darbā

Scroll to Top