„METRUM” birojā viesojās skolēni pasākuma „Domā citādāk! Eksaktāk!” ietvarā

2010.gada 4.februārī „METRUM” Elizabetes nodaļā notika ekskursija Latvijas skolu jauniešiem IZM Valsts izglītības satura centra īstenotā Eiropas Savienības struktūrfondu projekta „Dabaszinātnes un matemātika” pasākuma „Domā citādāk! Eksaktāk!” ietvarā. Pasākuma mērķis ir pilnveidot skolēnu interesi par dabaszinātnēm un matemātiku, parādot iespējas skolā iegūtās zināšanas, izmantot zinātniskajā darbībā un inovatīvajā uzņēmējdarbībā.

Lasīt vairāk »

Valsts meža teritoriju kadastrālā uzmērīšana

Pēc VAS „Latvijas valsts meži” pasūtījuma SIA „METRUM” 2008. un 2009.gadā veica valstij piederošo meža teritoriju kadastrālo uzmērīšanu un ārējo robežu ierīkošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem un pasūtītāja noteiktajām papildus prasībām.

Lasīt vairāk »

Dzelzceļa topogrāfiskā uzmērīšana

Pēc VAS „Latvijas dzelzceļš” pasūtījuma SIA „METRUM” 2008.gadā veica vairāku dzelzceļa posmu 500 hektāru kopplatībā topogrāfisko uzmērīšanu dzelzceļa rekonstrukcijas un komunikāciju izbūves vajadzībām.

Lasīt vairāk »

METRUM darbā

Scroll to Top