„METRUM” veicis apbūves izmaiņu un erozijas apjoma konstatāciju Latvijas teritorijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā

Mērniecības un teritorijas plānošanas uzņēmums „METRUM”, izmantojot uzņēmuma lidmašīnu un speciālo aerofotografēšanas aparatūru, ir veicis lidojumus virs Rīgas līča un Baltijas jūras piekrastes zonas Latvijas teritorijā, apzinot jūras krasta erozijas apjomus un apbūves attīstību 300 metru kāpu aizsargjoslā. Šo projektu Ls 58 253 apjomā ir finansējis Latvijas vides aizsardzības fonds piekrastes pašvaldību, vides aizsardzības speciālistu, izglītības un zinātniski pētnieciskām vajadzībām.

Lasīt vairāk »

Apbūves un krasta erozijas konstatācija Latvijas teritorijas Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslā, fiksējot to ortofotokartēs 2007.-2008.gads.

2007. gada decembrī „METRUM”, izmantojot uzņēmuma lidmašīnu un speciālo aerofotografēšanas aparatūru, ir veicis lidojumus virs Rīgas līča un Baltijas jūras piekrastes zonas Latvijas teritorijā, apzinot jūras krasta erozijas apjomus un apbūves attīstību 300 metru kāpu aizsargjoslā.

Lasīt vairāk »

METRUM darbā

Scroll to Top