Projekti / Fotogrammetrija /

Liepājas pilsētas reljefa un plūdu modelis

Liepājas pilsētas reljefa un plūdu modelis

SIA Metrum ir izmantojot aero un lazerskanēšanas ceļā iegūtos datus, ir izveidojis reljefa un plūdu modeļi Liepājas pilsētas teritorijai un piekļaujošai pilsētas teritorijai   6000 ha apjomā. Modelī iekļauti iespējamie plūdu scenāriju un nepiieciešamie risinājumi, kas iekļaujami pilsētas stratēģiskā plānošanas attīstībā un uz to veidotajos apbūves un teritoriju izmantošanas noteikumos.