Projekti / Mērniecība /

Mežaparka vienotās teritorijas topogrāfiskā plāna izstrāde

Mežaparka vienotās teritorijas topogrāfiskā plāna izstrāde

Topogrāfiskais plāns sagatavots ar dažādu pasūtītāja noteikto precizitāti – puse teritorijas 1:500 mērogā, nodrošinot augstu detalizācijas pakāpi, otra puse – 1:2000 mērogā. Topogrāfiskā plāna izstrādei 1:2000 mērogā tika izmantoti ar „Metrum” specializēto lidmašīnu iegūtie teritorijas zemes virsmas un reljefa aerolāzerskenēšanas dati, kas būtiski paātrināja darbu izpildi.

Topogrāfiskais plāns tika sagatavots Mežaparka teritorijas attīstības vajadzībām.