Projekti / Teritoriju attīstības plānošana /

ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS

ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS

 METRUM pēdējos piecos gados izstrādātās pašvaldību ilgtspējīgas attīstības stratēģijas:

Durbes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2039. gadam

Pieejama: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5629

Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037. gadam

Pieejama: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_2274

Krimuldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2038. gadam

Pieejama: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_1461

Kokneses novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2037. gadam

Pieejama: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_3195

Ozolnieku novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012.-2036. gadam

Pieejama: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_8012