Projekti / Teritoriju attīstības plānošana /

DETĀLPLĀNOJUMI

DETĀLPLĀNOJUMI

 METRUM pēdējos piecos gados nozīmīgākie izstrādātie detālplānojumi vai to grozījumi:

Detālplānojums nekustamajam īpašumam "Kursīši", Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_13529

Detālplānojums Dzirciema ielā 44, Rīgā
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_8596

Detālplānojums zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_12453

Detālplānojums zemesgabalam Tūristu ielā 17, Jūrmalā
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_12457

Detālplānojums nekustamiem īpašumiem "Inciemi" un "Estrāde un bērnu dārzs Inciemā",
Inciemā, Krimuldas pagastā, Krimuldas novadā

Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_12221

Detālplānojums zemesgabalam Jūras ielā 1, Jūrmalā
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_11716
 
Detālplānojums Valgales ielā 4, Rīgā
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_10655
 
Detālplānojums zemes vienībai Kleistu ielā, Rīgā
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_10229
 
Detālplānojums nekustamajam īpašumam Mežmalas ielā 2, Krustkalni, Ķekavas pagastā,
Ķekavas novadā
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_8807
 
Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Jaunbemberi”, Iecavas novadā
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_6802
 
Detālplānojums nekustamajam īpašumam Lauku 
ielā 1 un Lauku ielā 5, Odukalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5612
 
Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Ziemeļi”, „Nomaļi”, „Modri”, Grēnes,
Olaines pagasts, Olaines novads
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_2448
 
Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Grebzdes”, Stopiņu novadā
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_544
 
Detālplānojums teritorijai Trijādības ielā 5, Rīgā
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_3164
 
Detālplānojuma grozījumi nekustamajam īpašumam „Jaunzemes”, Piņķos,
Babītes pagastā, Babītes novadā
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_2534
 

Detālplānojums nekustamajam īpašumam „Graudi”, Babītes pagastā, Babītes novadā
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_400

Detālplānojums nekustamajiem īpašumiem „Vecsvilpji” un „Sakšas”, Ķekavas pagastā,
Ķekavas novadā
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_8127

Detālplānojums zemesgabalam Jūras ielā 3, Jūrmalā
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_8017