Projekti / Teritoriju attīstības plānošana /

LOKĀLPLĀNOJUMI

LOKĀLPLĀNOJUMI

 METRUM pēdējos piecos gados nozīmīgākie izstrādātie lokālplānojumi vai to grozījumi:

Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā
Naudītes iela 2, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12298
 
Lokālplānojums Kundziņsalā un teritorijā starp Sarkandaugavas atteku,
Degvielas ielu, Tvaika ielu un Uriekstes ielu, Rīgā
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12143
 
Lokālplānojums Eksportostā un tai piegulošā teritorijā, Rīgā  Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_12107
Lokālplānojums teritorijai Podragā, Rīgā Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_11385

Lokālplānojums bijušās dārzkopības sabiedrības teritorijai "Aronija",
Zirņu pagastā un Saldus pagastā, Saldus novadā Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_11777

Lokālplānojums Krievu salā, Rīgā
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_11222

Lokālplānojums zemesgabaliem Gulbju ielā 17A un Bauskas ielā 159A, Rīgā
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_11074

Lokālplānojums teritorijai starp Ķīšezera ielu, Rusova ielu, Ungura ielu un
Talejas ielu, Rīgā
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_11014

Lokālplānojums Trijādības ielā 1 un Trijādības ielā 3, Rīgā
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_9676

Lokālplānojums zemesgabalam Balasta dambī 7, Rīgā
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_9266

Lokālplānojums Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju
precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes
vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_8870

Lokālplānojums zemesgabalam Jūrmalas gatvē 113B un Ceriņu ielā 20, Rīgā
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_8175

Lokālplānojums zemesgabalam Mūkusalas ielā 100, Rīgā
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_8006

Lokālplānojums zemesgabaliem Jelgavas ielā 17,
Akaču ielā b/n, Jelgavas ielā 9 un Jelgavas ielā b/n, Rīgā
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_8009

Lokālplānojums zemesgabalam Ventspils ielā 50 un tam pieguļošai teritorijai,
Rīgā
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_7960

Lokālplānojums teritorijai Sužos, Rīgā
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_7830

Lokālplānojuma grozījumi teritorijai starp Gustava Zemgala gatvi, Ķīšezera ielu,
Kokneses prospektu un vēsturisko Mežaparka apbūvi, Rīgā
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_1222

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 24/10, Vangažos,
Inčukalna novadā
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_7187

Lokālplānojums kvartālam starp Maskavas ielu, Bārddziņa ielu, Mazo Krasta ielu
un Lāčplēša ielu, Rīgā
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5934

Lokālplānojums teritorijai Daugavgrīvas ielā 93, Rīgā
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_6357

Lokālplānojums zemesgabalam Buļļu ielā 9, Rīgā
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_6380

Lokālplānojums zemesgabaliem Augusta Deglava ielā 161 un
Augusta Deglava ielā 167, Rīgā
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_5015

Lokālplānojums zemesgabalam Vecāķu prospektā 205, Rīgā
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_4248

Lokālplānojums nekustamajiem īpašumiem Slēperi”, Skroderu pļavas",
Dziļavoti” un Zemdegas”, Babītes pagastā, Babītes novadā
Pieejams: https://geolatvija.lv/geo/tapis3#document_2130