Valsts meža teritoriju kadastrālā uzmērīšana

Dalīties sociālajos tīklos:

2007.gadā VAS „Latvijas valsts meži” izsludinātajā atklātajā konkursā no 250 000 hektaru lielas mežu kopējās teritorijas „METRUM” ieguva tiesības veikt darbus 157 155 hektarus lielā teritorijā, bet 2009.gadā izsludinātajā konkursā no 250 000 hektārus lielas kopējās teritorijas – 189 879 hektārus lielā teritorijā. Šāds darbu apjoms viena pasūtījuma ietvaros uzskatāms par līdz šim lielāko Latvijas mērniecības nozarē.Līgumu ietvaros „METRUM” veica zemes vienību ārējo robežu noteikšanu, kadastrālo uzmērīšanu, zemes robežu plānu, apgrūtinājumu plānu sastādīšanu, ierīkoja/atjaunoja robežu vizūras, nostiprināja robežzīmes, veica robežzīmju un robežstigu ierīkošanu, izgatavoja un saskaņoja zemes robežu uzmērīšanas materiālus.

Uzturam kontaktus

Vairāk jaunumu

Scroll to Top