Jaunākās ziņas

METRUM izstrādā lokālplānojumu Rīgas Tehniskās universitātes kompleksam Ķīpsalā
10.02.2021 METRUM, lokālplānojuma Rīgas Tehniskās universitātes kompleksa teritorijai izstrādes ietvaros, ir sagatavojusi publiski pieejamu platformu, kurā ikvienam ir iespēja izteikt savu viedokli un idejas par lokālplānojuma teritorijas esošajām problēmvietām un tās perspektīvo attīstību.
19.06.2020 Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsākta Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu un tā ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata projekta publiskā apspriešana, kura izstrādātājs ir SIA “METRUM”.