Jaunākās ziņas

Iedzīvotāju vērtējumam nodod Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju
21.07.2021 Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra lēmumu Nr.763 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, publiskajai apspriešanai tiek nodota SIA "METRUM" izstrādātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotā redakcija. Vienlaikus publiskā apspriešana notiks arī tā ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata precizētajam projektam.
METRUM veic darbu pie jaunveidojamā Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes, un ikviens ir aicināts iesaistīties
29.04.2021 METRUM teritorijas attīstības plānošanas speciālisti sadarbībā ar jaunveidojamā Siguldas novadā pašreiz ietilpstošajām pašvaldībām veic darbu pie Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045. gadam izstrādes.