Jaunākās ziņas

02.09.2022 Saskaņā ar Jūrmalas domes 2022.gada 18.augustā pieņemto lēmumu Nr.393 "Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidotās redakcijas (4.0) nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai", publiskajai apspriešanai tiek nodota Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidotā (4.0) redakcija. Vienlaikus publiskā apspriešana notiks arī tā ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata precizētajam projektam.
11.01.2022 Saskaņā ar Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembrī pieņemto lēmumu Nr.640 "Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai", publiskajai apspriešanai tiek nodota Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidotā (3.0) redakcija. Vienlaikus publiskā apspriešana notiks arī tā ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata precizētajam projektam.