Jaunākās ziņas

METRUM veic darbu pie jaunveidojamā Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes, un ikviens ir aicināts iesaistīties
29.04.2021 METRUM teritorijas attīstības plānošanas speciālisti sadarbībā ar jaunveidojamā Siguldas novadā pašreiz ietilpstošajām pašvaldībām veic darbu pie Siguldas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045. gadam izstrādes.
Publiskai apspriešanai nodots lokālplānojums Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā
16.04.2021 Kuldīgas novada dome pieņēmusi lēmumu nodot publiskai apspriešanai METRUM izstrādāto lokālplānojumu Kuldīgas vecpilsētai Ventas senlejā