Jaunākās ziņas

11.01.2022 Saskaņā ar Jūrmalas domes 2021.gada 22.decembrī pieņemto lēmumu Nr.640 "Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai", publiskajai apspriešanai tiek nodota Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu atkārtoti pilnveidotā (3.0) redakcija. Vienlaikus publiskā apspriešana notiks arī tā ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata precizētajam projektam.
Iedzīvotāju vērtējumam nodod Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidoto redakciju
21.07.2021 Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 17.decembra lēmumu Nr.763 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, publiskajai apspriešanai tiek nodota SIA "METRUM" izstrādātā Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotā redakcija. Vienlaikus publiskā apspriešana notiks arī tā ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata precizētajam projektam.