LOKĀLPLĀNOJUMA PROJEKTA pilnveidotās redakcijas un tā ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma vides pārskata PUBLISKĀ APSPRIEŠANA ZEMESGABALIEM JŪRMALĀ, DUBULTU PROSPEKTĀ 51 UN JAUNDUBULTI 1402

2024. gada 25.janvārī Jūrmalas dome pieņēma lēmumu Nr. 14 “Par lokālplānojuma zemesgabaliem Dubultu prospektā 51, Jūrmalā un Jaundubuli 1402, Jūrmalā, pilnveidotās redakcijas nodošanu pbuliskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Vienlaikus ar lokālplānojuma redakciju publiskā apspriešana notiks arī ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata projektam. 

Lokālpānojuma izstrādes mērķis ir radīt daudzfunkcionālu pilsētas apbūves kvartālu, veicot bijušās viesnīcas “Rīgas līcis” revitalizāciju – gan paturot esošo viesnīcas funkciju, gan papildus attīstot dzīvojamo funkciju, vienlaicīgi saglabājot publisku teritorijas izmantošanu.

Publiskā apspriešana norisināsies no 2024. gada 12. februāra līdz 2024. gada 10. martam.

Publiskās apspriešanas sanāksme (hibrīdrežīmā) notiks 2024. gada 27. februārī plkst. 17.00, Jūrmalas domes sēžu zālē, Jomas ielā 1/5. Attālinātu dalību sanāksmē lūdzam pieteikt līdz 2024. gada 27.februārim plkst. 13.00, rakstot uz elektroniskā pasta adresi rita.ansule@jurmala.lv vai pa tālruni 29425622.

 Lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas projekta materiāli:

      Grafiskā daļa:

      Pielikumi:

Scroll to Top