LOKĀLPLĀNOJUMA PROJEKTA PUBLISKĀ APSPRIEŠANA ZEMESGABALIEM JŪRMALĀ, DUBULTU PROSPEKTĀ 51 UN JAUNDUBULTI 1402

SIA „METRUM” ir izstrādājis lokālplānojumu zemesgabaliem Jūrmalā, Dubultu prospektā 51 un Jaundubulti 1402.

Lokālpānojuma izstrādes mērķis ir radīt daudzfunkcionālu pilsētas apbūves kvartālu, veicot bijušās viesnīcas “Rīgas līcis” revitalizāciju – gan paturot esošo viesnīcas funkciju, gan papildus attīstot dzīvojamo funkciju, vienlaicīgi saglabājot publisku teritorijas izmantošanu.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2023. gada 20.jūlija līdz 18.augustam.

      Lokālplānojuma projekta materiāli:

      Grafiskā daļa:

      Pielikumi:

 

Scroll to Top